ГОЛОВНА СТОРІНКА

Оподаткування виплат профспілками

Про оподаткування сум виплат або відшкодувань, у тому числі матеріальної допомоги, яка здійснюється професійними спілками

 


ОПОДАТКУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ В 2012 РОЦІ
Середа, 18 квітня 2012, 09:07 Відділ масово-роз'яснювальної роботи
 
Всі доходи, як оподатковувані, так і неоподатковувані, що отримуються громадянами та фізичними особами – підприємцями, відображаються у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ). Надаючи працівникам матеріальну допомогу, бухгалтери підприємств, установ, організацій часто стоять перед дилемою: оподатковувати чи не оподатковувати такі виплати, під якою ознакою доходу їх відобразити в податковій звітності за формою № 1 ДФ. Необхідно враховувати наступне:
Якщо допомога видається всім чи більшості працівників, тобто допомога систематичного характеру
До такої категорії виплат можна віднести допомогу на оздоровлення при виході у відпустку, виплат працівникам з нагоди свят, ювілейних чи пам’ятних дат. Це зумовлено тим, що вищезазначені виплати входять до фонду оплати праці згідно з пп. 2.3.3 Інструкції зі статистики заробітної плати від 13 січня 2004 року № 5 (далі - Інструкція № 5). Такі виплати повинні бути передбачені колективним договором. Суми матеріальної допомоги систематичного характеру входять до складу заробітної плати, а тому включаються до загального оподатковуваного доходу в повному обсязі. При цьому сума такої допомоги:
обкладається податком з доходів за ставкою 15%;
враховується при обчисленні розміру заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу;
обкладається внесками до фондів соціального страхування, в тому числі Пенсійного фонду;
включається до валових витрат підприємства.
У звітності за формою № 1 ДФ сума такої матеріальної допомоги окремим рядком не виділяється, а відображається у складі заробітної плати з ознакою доходу „101”.
Якщо допомога видається окремим працівникам (нецільова матеріальна допомога)
Матеріальна допомога разового характеру, що надається окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей не входить до фонду оплати праці згідно з п.3.31 Інструкції № 5. Надання матеріальної допомоги окремому працівнику повинно здійснюватися на підставі поданої ним заяви.
Незалежно від кількості разів надання такої матеріальної допомоги працівнику протягом року, загальна сума, що не оподатковується, у 2012 році становить 1500 грн. Податок на доходи із суми матеріальної допомоги в розмірі 1500 грн. не утримується, не нараховуються внески до фондів соціального страхування, в тому числі Пенсійного.
Сума нецільової матеріальної допомоги, яка видана окремому працівнику у межах, що в 2012 році не перевищує 1500 грн., відображається у формі № 1 ДФ під ознакою доходу „169”, а сума перевищення розцінюється як додаткове благо та зазначається окремим рядком із ознакою доходу „126”.


Відповідно до пп. 165.1.47 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI (далі - ПКУ) до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включається сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), яка здійснюється професійними спілками своїм членам протягом року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року.
169.4.1. Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у 2012 році

 

Соціальні і демографічні групи населення

Розмір прожиткового мінімуму 
 

01.01.2012 – 31.03.2012

01.04.2012 – 30.06.2012

01.07.2012 – 30.09.2012

01.10.2012 – 30.11.2012

01.12.2012 – 31.12.2012

Діти віком до 6 років

893 грн.

911 грн.

917 грн.

930 грн.

961 грн.

Діти віком від 6 до 18 років

1112 грн.

1134 грн.

1144 грн.

1161 грн.

1197 грн.

Працездатні особи

1073 грн.

1094 грн.

1102 грн.

1118 грн.

1134 грн.

Особи, які втратили працездатність

822 грн.

838 грн.

844 грн.

856 грн.

884 грн.

Загальний показник

1017 грн.

1037 грн.

1044 грн.

1060 грн.

1095 грн.

 

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у 2013 році

Соціальні і демографічні групи населення

Розмір прожиткового мінімуму 

01.01.2013 – 30.11.2013

01.12.2013 – 31.12.2013

Діти віком до 6 років

972 грн.

1032 грн.

Діти віком від 6 до 18 років

1210 грн.

1286 грн.

Працездатні особи

1147 грн.

1218 грн.

Особи, які втратили працездатність

894 грн.

949 грн.

Загальний показник

1108 грн.

1176 грн.

 
При цьому зазначені виплати повинні бути здійснені у розмірах та на цілі, установлені загальними зборами членів профспілки.
При цьому, відповідно до пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 ПКУ не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами - юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року.
Положення цього підпункту не поширюються на профспілкові виплати своїм членам, умови звільнення яких від оподаткування передбачені підпунктом 165.1.47 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу.
Благодійник - юридична особа зазначає відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги у податковій звітності.
У разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника - фізичної чи юридичної особи платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу. 

 


Нормативно-правова база:
1. Лист Державної податкової адміністрації від 16.02.2011 N 4284/7/17-0717,3071/6/17-0715 та Федерації профспілок України "Щодо порядку оподаткування профспілкових виплат" від 15.02.2011 N 58/01-16/330: 
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ
ЛИСТ
Державним податковим адміністраціям в АР Крим, областях, мм. Києві і Севастополі
Членським організаціям Федерації професійних спілок України


Щодо порядку оподаткування профспілкових виплат
Державна податкова адміністрація України разом із Федерацією професійних спілок України у зв'язку з численними зверненнями представників профспілкових організацій України, громадян - платників податків, а також податкових органів стосовно практичного застосування норм розділу IV Податкового кодексу України щодо оподаткування профспілкових виплат повідомляють наступне.
З 1 січня 2011 року набрав чинності Податковий кодекс України (далі - Кодекс), яким внесено певні зміни до порядку оподаткування виплат, що здійснюються за рахунок коштів профспілок.
Так, згідно із підпунктом 165.1.47 статті 165 розділу IV Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), яка здійснюється професійними спілками своїм членам протягом року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, встановленого на 1 січня такого року (у 2011 році - 1320 грн.). При цьому зазначені виплати повинні бути здійснені у розмірах та на цілі, установлені загальними зборами членів профспілки.
Під час практичного застосування зазначених норм Кодексу слід ураховувати, що діяльність профспілок, їх організацій та об'єднань здійснюється відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".
Згідно зі ст. ст. 14 і 15 зазначеного Закону джерела надходження (формування) коштів профспілок, їх об'єднань та напрями використання таких коштів визначаються у статутах (положеннях) профспілок, їх об'єднань, які приймаються загальними (установчими) зборами, з'їздами, конференціями членів профспілок або їх повноважних представників.
Від імені членів профспілки відповідно до ст. 34 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" розпорядження коштами, іншим майном профспілок, їх об'єднань, що належить їм на праві власності, здійснюють виборні органи профспілки або об'єднання, створені відповідно до їх статуту чи положення (загальні збори, конференції, з'їзди тощо).
Порядок надходження (формування) коштів та їх розподіл (у т. ч. на здійснення виплат членам профспілки) визначається у кошторисах профспілок, їх об'єднань, які затверджуються щорічно у порядку, встановленому їх статутами (положеннями).
У статутах (положеннях) профспілок, їх об'єднань визначаються також органи профспілок, які уповноважені затверджувати зазначені кошториси (загальні збори, конференції, відповідні профспілкові органи).
Отже, з урахуванням викладеного, рішення щодо здійснення конкретної виплати члену профспілки в певному розмірі приймається в установленому статутом (положенням) порядку загальними зборами, конференцією чи виборним органом профспілки або об'єднання (профспілковим комітетом, головою профспілкового комітету, президією, радою відповідного рівня тощо). Таке рішення виборного органу не погребує затвердження загальними зборами членів профспілки.
Слід також зауважити, що зазначені виплати члену профспілки здійснюються незалежно від наявності у нього права на податкову соціальну пільгу. При цьому сукупний річний розмір неоподатковуваних виплат, що здійснюються члену профспілки згідно із підпунктом 165.1.47 статті 165 розділу IV Кодексу, у 2011 році не може перевищувати 1320 грн.
Додатково повідомляємо, що без оподаткування профспілки можуть надавати цільову або нецільову благодійну допомогу постраждалим внаслідок:
а) екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених згідно з Конституцією України зонами надзвичайної екологічної ситуації, - у граничних сумах, визначених Кабінетом Міністрів України;
б) стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій загальнодержавного або місцевого характеру, які завдали шкоди або створюють загрозу здоров'ю громадян, навколишньому природному середовищу, викликали або можуть викликати людські жертви чи втрату власності громадян, у зв'язку з якими рішення про залучення (надання) благодійної допомоги було прийнято відповідно Кабінетом Міністрів України або органом місцевого самоврядування, у граничних сумах, визначених Кабінетом Міністрів України або органом місцевого самоврядування відповідно.
Підпунктом 170.7.2 статті 170 розділу IV визначено, що для цілей цього підпункту вважається цільовою благодійною допомогою та не підлягає оподаткуванню профспілкова виплата, здійснена за рішенням профспілки, прийнятим в установленому порядку на користь члена такої профспілки, який має статус постраждалого внаслідок обставин, зазначених у цьому підпункті.
Профспілки можуть користуватися також нормами Податкового кодексу, якими звільнено від оподаткування:
- вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів, якими відзначаються працівники, інші категорії громадян та/або переможці змагань, конкурсів (підпункт 165.1.38);
- вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2011 році - 470,5 грн. на місяць), за винятком грошових виплат у будь-якій сумі (підпункт 165.1.39). Тобто профспілки можуть щомісяця без оподаткування надавати платнику податку (незалежно чи є він членом цієї профспілки чи ні) подарунки у не грошовій формі вартістю до 470 грн. 50 коп. Перевищення вказаної вартості подарунку включається до загального місячного доходу такого платника і підлягає оподаткуванню профспілкою як податковим агентом за ставками п. 167.1 Кодексу. При цьому при оподаткуванні перевищення слід застосовувати підвищувальний коефіцієнт, встановлений п. 164.5 Кодексу.
Слід звернути увагу, що Кодексом змінено умови надання неоподатковуваної нецільової благодійної (у т. ч. матеріальної) допомоги. Так, відповідно до підпункту 170.7.3 статті 170 розділу IV Кодексу до оподатковуваного доходу платника податку не включається сума такої допомоги у розмірі місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (у 2011 році - 1320 грн.) незалежно від наявності у платника податку права на податкову соціальну пільгу (тобто незалежно від розміру отримуваного доходу).
При цьому Податковим кодексом визначено, що положення цього підпункту не поширюються на профспілкові виплати своїм членам, умови звільнення яких від оподаткування передбачені підпунктом 165.1.47 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу. Виходячи з цієї норми, у разі надання профспілкою матеріальної допомоги не членам профспілки (зокрема, дітям-сиротам) така допомога звільняється від оподаткування у встановленому пп. 170.7.3 Кодексу розмірі.
Також відповідно до пп. 165.1.22 Кодексу професійна спілка може надати без оподаткування допомогу на поховання платника податку (коштами або вартістю майна чи послугами) у будь-якому розмірі (сумі). При цьому не має значення членство особи, якій буде надана така допомога у даній профспілці.
Повідомляючи наведене, вважаємо, що викладені вище положення можуть бути розповсюджені на всі профспілки, їх організації та об'єднання, чия діяльність провадиться відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".


Державна податкова
адміністрація України
16.02.2011 N 4284/7/17-0717,
3071/6/17-0715  Заступник голови комісії з проведення реорганізації ДПА України,
в. о. першого заступника Голови
С. Лекарь
Федерація професійних
спілок України
15.02.2011 N 58/01-16/330  Голова
В. Хара

 

2. Лист Державна податкова адміністрація 25.02.2011 "Чи оподатковується сума виплат або відшкодувань, у тому числі матеріальна допомога, яка здійснюється професійними спілками, своїм членам?":
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЄДИНА БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ
Питання:
Чи оподатковується сума виплат або відшкодувань, у тому числі матеріальна допомога, яка здійснюється професійними спілками, своїм членам?
Відповідь:
Відповідно до пп. 165.1.47 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI (далі - ПКУ) до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включається сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), яка здійснюється професійними спілками своїм членам протягом року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року.
При цьому зазначені виплати повинні бути здійснені у розмірах та на цілі, установлені загальними зборами членів профспілки.
 При цьому, відповідно до пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 ПКУ не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами - юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року.
Положення вищезазначеного підпункту не поширюється на профспілкові виплати своїм членам, умови звільнення яких від оподаткування передбачені пп. 165.1.47 п. 165.1 ст. 165 ПКУ.
Інформаційно-довідковий департамент державної податкової служби
3. Кодекс податковий ВР України 2755-VI 02.12.2010:
165.1.47. сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), яка здійснюється професійними спілками своїм членам протягом року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, встановленого на 1 січня такого року. При цьому зазначені виплати повинні бути здійснені у розмірах та на цілі, установлені загальними зборами членів профспілки;
169.4.1. Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.
170.7.3. не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами - юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, встановленого на 1 січня такого року.
Положення цього підпункту не поширюються на профспілкові виплати своїм членам, умови звільнення яких від оподаткування передбачені підпунктом 165.1.47 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу.
Благодійник - юридична особа зазначає відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги у податковій звітності.
У разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника - фізичної чи юридичної особи платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу.

 
Реклама