ГОЛОВНА СТОРІНКА

ЗАЯВА ГОЛОВИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ПРОФСПІЛКИ

ЗАЯВА ГОЛОВИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ СИСТЕМИ ДЕРЖРЕЗЕРВУ УКРАЇНИ ЩОДО «ЧОРНОЇ РАДИ» ЯКУ СКЛИКАЄ ГОЛОВА ДЕРЖРЕЗЕРВУ УКРАЇНИ ВАДИМ МОСІЙЧУК 15 ГРУДНЯ 2017 РОКУ

 

До відома Голів профспілкових комітетів Первинних профспілкових організацій та керівників державних підприємств та організацій сфери управління держрезерву України !

Мені, як Голові Центрального комітету Профспілки, стали відомі факти незаконного надання Головою Державного агентства резерву України Мосійчуком В.А. в наказному порядку доручень Головам первинних профспілкових організацій підвідомчих державних підприємств, установ та організацій, а також центрального апарату Держрезерву.

З електронної пошти держрезерву Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.   надійшла наступна вказівка (без будь якого підпису) згідно якої  у відповідності до Витягів з протоколів апаратних нарад від 06.02.2017 р. та від 20.02.2017 р. під головуванням Голови Держрезерву Мосійчука В.А. Головам первинних профспілкових організацій доручено: п.14.надати пропозиції щодо підвищення соціального захисту працівників системи державного резерву України  Термін до 10.02.2017.  п.7 провести збори на місцях з метою обговорення питання покращення роботи профспілкових організацій та підвищення соціального захисту працівників системи державного резерву України. Термін до 24.02.2017. Голови первинних профспілкових організацій згідно вищезазначених протоколів назначені відповідальними за виконання доручень та ще й з встановленням занадто стислих строків для виконання. Окрім того, як стало мені відомо 08.12.2017. за дорученням Голови держрезерву В.Мосійчука державний службовець Агентства Єзерська Марія Миколаївна за допомогою телефонного зв’язку викликає на 11-00 15 грудня 2017 року на нараду до Голови держрезерву Голів Первинних профспілкових організацій підприємств (організацій) сфери управління держрезерву України. При цьому Єзерська М.М. представляється як Голова Первинної профспілкової організації апарату держрезерву. Офіційно повідомляю про те, що Первинної профспілкової організації апарату держрезерву у складі Профспілки працівників системи держрезерву не існує. Згідно листа надісланого на адресу ЦК Профспілки Єзерською М.М. у червні 2017 року усі члени ППО апарату держрезерву вийшли із складу Профспілки. Це зроблено під тиском Голови держрезерву В.Мосійчука. Відрахування членських профспілкових внесків до ЦК Профспілки за вказівкою В.Мосійчука припинено з 01 липня 2017 року.

У зв’язку з вищенаведеним я, як Голова Центрального комітету Профспілки працівників системи держрезерву України роблю наступну заяву.

 Згідно ст. 19 Конституції України, правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Згідно пункту 1 ст. 8 Закону України «Про державну службу» Голова Державного агентства резерву України (як державний службовець) та інші державні службовці Агентства зобов’язані дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Положенням про Державне агентство резерву України, яке затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2014 р. N 517, (надалі: «Положення») передбачено наступне:

Пункт 2. Держрезерв у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. Пункт 8. Держрезерв у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та наказів Мінекономрозвитку видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання. Пункт 10 «Положення» містить вичерпний перелік повноважень Голови Держрезерву, який складається із 25-и підпунктів у якому відсутні будь-які норми стосовно права Голови держрезерву та державним службовцям Агентства давати доручення чи вказівки головам первинних профспілкових організацій.

Профспілка утворена, зареєстрована та діє у відповідності до Статуту яким передбачено наступне. Пункт19. Профспілка складається з первинних профспілкових організацій (скорочено ППО) та Центрального комітету Профспілки, який по відношенню до первинних профспілкових організація має статус вищестоящого профспілкового органу. Первинні профспілкові організації Профспілки працівників системи держрезерву України є організаційними ланками Профспілки.

Згідно статті 12 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілкові організації у своїй діяльності незалежні від державних органів та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні. Профспілки самостійно організовують свою діяльність, проводять збори, конференції, з'їзди, засідання утворених ними органів, інші заходи, які не суперечать законодавству. Забороняється втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, роботодавців, їх об'єднань у статутну діяльність профспілок, їх організацій та об'єднань. Згідно п.33.18 Статуту Профспілки, саме Центральний комітет Профспілки працівників системи держрезерву України у особі його Голови координує діяльність первинних профспілкових організацій, здійснює соціально-правовий захист членів Профспілки, а також первинних організацій, представляє їх інтереси в органах державної влади та управління, судах, підприємствах, організаціях, установах.

ПРО СПРАВЖНІ МОТИВИ НАДАННЯ ТАКИХ ДОРУЧЕНЬ

Через керівників підприємств і організацій за усною вказівкою Голови держрезерву здійснюється шалений тиск на Голів профспілкових комітетів з вимогою провести збори або надати письмові пропозиції по нібито наявним невдоволенням діяльністю Голови ЦК Профспілки та необхідністю його усунення з посади. Насправді це помста мені за те, що на звітно-виборній Конференції Профспілки  16 березня 2016 року делегати Конференції  (після мого переобрання Головою Профспілки на новий термін) прийняли резолюцію протесту проти масового скорочення робочих місць у галузі. Мосійчук не може змиритись з тим, що не зміг поставити  Головою Профспілки свою людину, яка б діяла по принципу «чого бажаєте». Правова допомога, та правове навчання профспілкового активу та членів профспілки, яку ЦК Профспілки упродовж тривалого часу надає працівникам, уже дали результати. З’явились рішення судів, які доказали наявні порушення законів Головою держрезерву. Правоохоронними органами внесено декілька кримінальних провадження за фактами допущених порушень законів та невиконанням посадових обов’язків як самих Головою держрезерву так і деякими нещодавно призначеними і особливо довіреними особами, які є керівниками державних організацій сфери управління держрезерву. Наразі триває ряд судових процесів, які докажуть правове невігластво і кримінал у діях нещодавно призначених Мосійчуком «нових керівників європейського типу». Працівники і окремі керівники почали усвідомлювати можливість і необхідність правового захисту від свавілля «реформатора» і все більше звертаються до суду та до державних інстанцій за захистом порушених конституційних прав. І ніхто, окрім В.Мосійчука, не бігає за захистом до посольств іноземних держав чи до НАБУ. Така публічна діяльність Голови ЦК Профспілки заважає Голові держрезерву творити беззаконня і не дає можливість під виглядом реформ  впроваджувати «концепцію повного розвалу держрезерву» та зосередження у його руках необмеженої економічної влади та мільярдних грошових потоків. З огляду на вищенаведене під нібито благородними намірами Головою держрезерву здійснюються заходи, які спрямовані на підрив єдності профспілкового руху галузі та дискредитації мене, як Голови ЦК Профспілки.

Враховуючи вищенаведене я, як Голова Центрального комітету Профспілки заявляю про наступне:

1.      Дії Голови державного агентства резерву України Мосійчука В.А., окремих державних службовців Агентства та керівників підприємств (організацій) вказують на умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих законом повноважень. За ст. 28, 170, 364 та 365 Кримінального кодексу України такі діяння кваліфікується як «Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб (два або більше)»; «Перешкоджання законній діяльності професійних спілок»; «Зловживання владою або службовим становищем»; «Перевищення влади або службових повноважень» та порушення присяги державного службовця по відношенню до голів ППО.

2.      Закликаю керівників підприємств та організацій:

        — неухильно дотримуватись вимог законодавства, не виконувати незаконних усних розпоряджень В.Мосійчука та окремих державних службовців Агентства;

        — вимагати надання письмових доручень з посиланням на норми закону;

        — не порушувати конституційних прав і свобод працівників та утриматись від втручання у діяльність Профспілки.

3.      На прикладі попередніх керівників ДО «Комбінат «Троянда», ДО «Комбінат» «Рекорд», ДП «Хлібна база № 74», ДП «Ресурспостач», окремих колишніх заступників Голови держрезерву та деяких діючих керівників державних організацій хочу нагадати про невідворотність покарання за допущені кримінальні правопорушення.

4.      Рекомендую Головам ППО утриматись від участі у незаконному заході 15.12.217. року під назвою «Чорна рада» у Голови держрезерву України. Мабуть лаври гетьмана Брюховецького не дають Вадиму Мосійчуку спокою.

5.      Керівникам підприємств (організацій) хочу нагадати про те, що більшість членів так званої команди, яки прийшли з В. Мосійчуком до Агентства у 2015 році, вчасно зрозуміли його сутність та покинули його. Ті хто залишився, або нещодавно поповнив ряди цієї команди, під тиском В.Мосійчука уже стали порушниками законів і заручниками його хворобливих амбіцій. Сам Голова аби уникнути персональної відповідальності, усе робить руками підлеглих. Після примусового об’єднання підприємств у так звані холдинги і перетворення їх у філії, усі ви будете звільнені, а на ваше місце будуть поставлені такі само люди, як і сам Вадим Мосійчук.

      Працюйте по Закону і живіть за принципом «Не верь, не бойся, не проси» і сумління ваше буде чисте. Я вірю у те, що справедливість і законність у держрезерві буде відновлена, а негідники отримають по заслугам. Залишаю за собою право звернутись письмово у Верховний Комісаріат ООН з прав людини, опублікувати відкритий лист до Президента України, як гаранта дотримання конституції і законів України та відкритий лист до Посольства США.

 

Примітка. На Чорній раді (17 червня 1663 р.) гетьманом було обрано Брюховецького, який підступно завоював прихильність низів, хоч насправді зневажав їх. Після «чорної ради» інші кандидати на гетьманську булаву Яким Сомко і Василь Золотаренко за наказом Брюховецького були заарештовані, звинувачені у зв’язках з польською шляхтою і у вересні 1663 року страчені у містечку Борзна.

 

З повагою,

Голова Центрального комітету

Профспілки працівників системи

держрезерву України

Борис Сулицький

 
< Попередня   Наступна >
Реклама