ГОЛОВНА СТОРІНКА

Постанова Харківського апеляційного господарського суду

З метою проведення правового навчання профспілкового активу та працівників  підприємств (організацій) ЦК Профспілки надає до  відома розміщену на сайті  Профспілки Постанову Харківського апеляційного господарського суду — Справа № 922/553/17 — 03.10.2017 — 69258458.

Постанова Харківського апеляційного господарського суду — Справа № 922/553/17 — 03.10.2017 — 69258458 - це ще одне свідчення того, що Голова держрезерву Вадим Мосійчук практично розвалив роботу юридичної служби Агентства. Всі його  дії   є ознакою зловживання владою і службовим становищем та перевищенням влади і службового становища. В. Мосійчук незаконно втручається у оперативно-господарську діяльність  державних підприємств і  потім не надсилає працівників Агентства для участі у судових процесах. Тобто він із корупційних спонукань фактично діє на користь комерційних структур і на шкоду інтересам підвідомчих державних підприємств,  свідомо доводячи їх  до банкрутства.  Про це  свідчать факти, які наведені у Постанові суду.

В судове засідання, призначене на 26.09.2017 р. представник третьої особи не з'явився, причину неявки не повідомив, хоча у відповідності до вимог чинного законодавства про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

Враховуючи належне повідомлення третьої особи про час та місце засідання суду, відсутність будь-яких клопотань, колегія суддів вважає за можливе розглянути апеляційну скаргу за відсутності зазначеного представника, за наявними у матеріалах справи доказами.

Дослідивши матеріали справи у сукупності, колегія суддів вважає за потрібне зазначити, що такі твердження апелянта позбавлені переконливості, оскільки ст. 4 ЗУ "Про державний матеріальний резерв" визначає, що організація формування, зберігання і обслуговування державного резерву, соціальний розвиток забезпечуються уповноваженим на це центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву, підприємствами, установами і організаціями, що входять до єдиної системи державного резерву України (далі - система державного резерву). Структура системи державного резерву і порядок управління державним резервом визначаються Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 4 підп. 15 Положення про Державне агентство резерву України, затверджене постановою КМУ №517 від 08.10.2014 р. визначено, Держрезерв відповідно до покладених на нього завдань здійснює управління діяльністю підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держрезерву, щодо формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного матеріального резерву, дотримання нормативних умов їх зберігання.

Пунктом 14 Положення визначено, що Держрезерв є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

Отже, аналізуючи вищенаведені нормативи, Держрезерв, як уповноважений орган управління ДП "Хлібна база №85" та як окрема юридична особа, яка веде самостійний баланс та господарські операції має право здійснювати управління діяльністю підприємства тільки щодо формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного матеріального резерву.

Інша господарська діяльність державного підприємства не пов'язана із запасами державного матеріального резерву є відокремленою від управління Держрезерву.

Відповідно до Розділу 5 Статуту відповідача, підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно законодавства. Майно підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання.

Укладений договір №07/12-2 від 07.12.2015 року не стосується предмету державного матеріального резерву, це є посередницька діяльність купівлі-продажу товарів, визначеної видом діяльності у Статуті підприємства.

Згідно пункту 3.2. Статуту ДП Хлібна база №85 предметом діяльності підприємства є зокрема - участь у посередницьких операціях по закупівлі зерна, продуктів його переробки, не зернової сировини, сільськогосподарської продукції на внутрішньому та зовнішньому ринку. (Детально у прикріпленому файлі ) .

Постанова суду:

https://opendatabot.com/court/69258458-89474d86c2c049be52a389e8175a0296

 

 
< Попередня   Наступна >
Реклама