ГОЛОВНА СТОРІНКА arrow ЗАКОНОДАВСТВО

Нормативно-правова база

 Кодекси

- Кодекс законів про працю

- Цивільний кодекс України

- Цивільний процесуальний кодекс України

- Кодекс цивільного захисту України

- Господарський кодекс України

- Господарський процесуальний кодекс України

- Кодекс України про адміністративні порушення

- Податковий кодекс України

 

Закони України

- "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"

- "Про громадські об'єднання"

- "Про соціальний діалог в Україні

- "Про зайнятість населення"

- "Про оплату праці"

"Про охорону праці"

"Про колективні договори і угоди"

"Про відпустки"

- "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"

- "Про прокуратуру"

 

Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України, порядки, положення, інструкції, угоди 

- Указ Президента України "Про Положення про Державне агентство резерву України"

- Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи

- Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру

- Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів

- Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів

- Про затвердження Положення про порядок формування і затвердження вимог найманих працівників, профспілок

- Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"

- Про умови оплати праці працівників державних організацій системи державного матеріального резерву

- Постанова КМУ "Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці"

- Постанова КМУ №1232 від 30.11.11 "Порядок проведення розслідування та ведення обліку  нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві"

- Загальна декларація прав людини

- Угода про взаємодію Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю Міністерства праці та соціальної політики України з Федерацією профспілок України у здійсненні державного та громадського контролю за додержанням законодавства про працю

 - Інструкція зі статистики заробітної плати

- Постанова КМУ "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення"

- Закон України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати"

- Положення про порядок компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати

 

Локальні акти:

- Галузева угода

- Положення про членські внески

 

Роз'яснення:

- Про оподаткування сум виплат або відшкодувань, у тому числі матеріальної допомоги, яка здійснюється професійними спілками

 
Реклама