ГОЛОВНА СТОРІНКА

Президія 21.02.2013

 

Згідно п. 34 Статуту Профспілки працівників системи держрезерву України 21 лютого 2013 р. відбулось чергове засідання Президії Центрального комітету Профспілки.

В порядку денному розглядались наступні питання: 1. Звіт про роботу ЦК Профспілки в 2012 р. 2. Затвердження кошторису Профспілки та обговорення напрямків роботи на 2013 р. 3. Стан виконання Галузевої угоди на 2012 - 2015 роки. Розгляд пропозицій про приведення Галузевої угоди у відповідність до останніх змін законодавства.

4. Взаємодія голів ППО та ЦК Профспілки з роботодавцями щодо виконання наступних вимог:

- ч.3 ст. 249 КЗпП України про пряму заборону власнику на затримку щомісячного перерахування членських профспілкових внесків працівників на рахунок професійної спілки відповідно до укладеної Галузевої угоди;

- Закону України «Про професійні спілки та гарантії їх діяльності», в тому числі:

  • ч. 3 ст. 42 по щомісячному утриманню і перерахуванню на рахунок Профспілки профспілкових внесків;

  • ст.44 про зобов'язання роботодавців відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу;

- Положення «Про сплату та використання вступних, членських, цільових та інших внесків, безповоротної фінансової допомоги до Профспілки працівників системи держрезерву України».

5. Організація діловодства в первинних профспілкових організаціях із застосуванням досягнень інформаційно-комп`ютерних технологій. 6. Визначення дати проведення і порядку денного чергового Пленуму ЦК Профспілки та семінару-навчання голів ППО. 7. Різне.

 

В 2012 році підписано і зареєстровано в Міністерстві соціальної політики України Галузеву угоду на 2012-2015 роки. В період з 30.07 по 13.08.2012 р. на узбережжі Чорного моря проведено оздоровлення і спартакіаду серед дітей членів профспілки в ДСОК «Бригантина». Укладено договір на оздоровлення дітей в період з 15 по 26.07.2013 р. Проведено розслідування нещасного випадку із смертельним наслідком з апаратником обробки зерна ДП «Хлібна база №77». В складі комісії Держрезерву України проведено перевірку питань, викладених у зверненні працівників ДП «Охтирський КХП» від 30.08.2012 р. стосовно своєчасності виплати заробітної плати та виконання умов колективного договору за результатами якої встановлені певні порушення і складено відповідний акт. Створено громадську раду при Держрезерві України, в яку від Профспілки був обраний Сулицький Б.М. Для організації проведення святкування Нового 2013 року для дітей членів Профспілки придбано та надано 92 квитка з наборами солодощів на новорічну виставу у Національному палаці мистецтв «Україна».

Вирішено направити проекти змін до наказу Держрезерву України №121 від 11.07.2011 р. та до Галузевої угоди на розгляд керівництва Держрезерву України.

Зокрема - в п. 2.33, додатках №4 та №11 назву УкрНДІ «Ресурс» замінити назвою «Український державний науково-дослідний інститут нанобіотехнологій та ресурсозбереження» (УкрНДІНанобіотехнологій);

- в п. 7.6. Галузевої угоди слово «власників» замінити словом «роботодавців»;

- п. 8.7 слова «власника підприємства, організації та установи або уповноваженого ним органу» замінити словом «роботодавця»;

- п. 8.9 слова «власника підприємства або уповноваженого ним органу» замінити словом «роботодавця - Держрезерву України»;

- в додатках №1, №12, №13, №14, №15, №16 приклади розрахунків окладів, норму тривалості робочого часу вказати відповідно показників мінімальної заробітної плати та тривалості робочого часу, встановлених на 2013 рік.

Прийнято рішенні зобов'язати Голову ЦК Профспілки активізувати роботу по виконанню керівниками підприємств і організацій сфери управління Держрезерву України норм Законів України про щомісячне перерахування членських профспілкових внесків працівників на рахунки ППО та ЦК Профспілки відповідно до укладеної Галузевої угоди одночасно із проведенням виплати заробітної плати.

Надіслати за необхідності відповідні звернення до органів прокуратури та скарги до Державної інспекції праці на неправомірні дії службових осіб, які систематично порушують законодавство про працю.

ЦК Профспілки у необхідних випадках звертатись до керівництва Держрезерву з поданням про розірвання контрактів з керівниками підприємств і організацій, які перешкоджають діяльності Профспілки у зв'язку з невиконанням вимог законодавства. Вносити роботодавцям подання про усунення триваючих порушень законодавства про працю та профспілки.

Президія рекомендує головам профспілкових комітетів активніше залучати юристів підприємства та проводити на місцях семінари-навчання з членами профспілки з вивчення законодавства, що стосуються діяльності профспілки та захисту нею трудових і соціальних прав працівників. В роботі профспілкових комітетів застосовувати діловодство з урахуванням досягнень інформаційно-комп'ютерних технологій.

Черговий Пленум ЦК Профспілки визначено провести 17.04.2013 р. з наступним порядком денним:

1. Звіт про роботу ЦК Профспілки за 2012 р. та план роботи на 2013 р.

2. Виконання керівниками підприємств і організацій сфери управління Держрезерву України вимог Закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», КЗпП України та Галузевої угоди.

3. Організація діловодства в первинних профспілкових організаціях із застосуванням досягнень інформаційно-комп'ютерних технологій.

4. Легалізація ППО відповідно до законодавства України.

5. Вибори членів Президії ЦК Профспілки замість вибулих.

6. Святкування 10-ї річниці створення Профспілки.

7. Різне.

Після Пленуму на наступний день 18.04.2013 р. відбудеться семінар-навчання для голів профкомів ППО. В порядку денному семінару планується надати головам ППО основну нормативно-правову та методичну інформацію щодо діяльності профспілки по захисту трудових та соціально-економічних прав її членів, розглянути практичні питання від ППО, які виникають у повсякденній роботі.

 
< Попередня   Наступна >
Реклама